Streszczenie mitologii greckiej

Każdy naród tworzy sobie własne narracyjne opowieści, dzięki którym porządkuje otaczający świat. Szczególnie ważną rolę miały one w czasach dawnych, kiedy mała wiedza nie pozwalała na zrozumienie zjawisk przyrody i praw geograficznych pełniły mity, podania i legendy. Przekazywane początkowo ustnie stanowią do dziś bogate świadectwo kultury materialnej danych społeczności. Bogato przedstawia się na tym tle mitologia grecka, której wpływy widoczne były nie tylko w chrześcijaństwie, ale wpływają na literaturę, muzykę, architekturę i inne dziedziny twórczego życia do dziś.

Mity można dzielić według różnorodnych kryteriów. Ogólnie pośród antycznych opowieści wyróżnia się mity które mówią o początku świata (kosmogoniczne) i narodzinach bogów (mity teogoniczne), powstaniu człowieka (mity antropogeniczne). Dzięki różnorodnym podaniom starano się znajdować przyczyny praw rządzących światem przyrody i jej cyklicznością (mity kalendarzowe), zrozumieć własną egzystencję i snuć wizje życia pośmiertnego.

Wiedza starożytnych Greków na temat otaczającego świata była dość prymitywna. Paradoksalnie jednak prymitywizm ten wpłynął na bogactwo mitologicznych wizji. To, co było niepojęte dla umysłu, przedstawiane zostawało, czy to w postaci mitycznych bestii, czających się na ludzkie życie w najciemniejszych zakątkach lądu i otchłaniach morskich, czy pod postacią pięknych boginek, uosobień żywotności natury.

Nad porządkiem i ładem na świecie czuwali oczywiście bogowie Olimpijscy, którym składano ofiary oraz organizowano święta na ich cześć. Świat bogów i ludzi wchodził w nieustanne interakcje. Piękni bogowie i boginie często zakochiwali się w ziemiankach i ziemianach. Z ich związków rodzili się herosi, nierzadko założyciele wielkich miast, z których kultu słynęła Grecja. Ingerencja boska w sprawy wojenne, ich czuwanie nad zapewnieniem porządku, ale także zsyłanie kar w postaci chorób i nieszczęść – tak dzięki mitologii tłumaczono sobie zmienne koleje losu ludzkości.

Niezwykle bogata w wątki i wydarzenia oraz przede wszystkim postacie, mitologia grecka od wieków była doskonałą pożywką dla literatury i sztuki. Historie znanych greckich rodów, tragiczne miłości, zdrady, walki bohaterów z uosabiającymi zło, antycznymi potworami – wszystko to do dzisiaj stanowi trzon naszej kultury, którego znajomość pozwoli na odczytanie ukrytych przekazów zarówno literackich, jak i obecnych w naszym codziennym słowniku, do którego przeniknęło wiele wyrażeń i związków frazeologicznych o rodowodzie mitologicznym.

starozytna-grecja